Za plaže, kampove, turistička mjesta

ECO BAR prenosivi kiosk sa solarnim panelima, namjenjen je za prodaju i pružanje usluga na plažama, kampovim, turističkim mjestima. Osigurava niske troškove uz impulzivnu kupnju i otvara mogućnost za pokretanje franšiznog poslovanja. Koristi se za razne uslužno - trgovinske djelatnosti i alternativa je za odlazak u trgovački centar, trgovinu, restoran, ili tradicionalnu trgovinu.

ECO BAR ima zaštićen dizajn u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo u Zagrebu.

Činjenica da je ECO BAR prenosiv, znači da se neograničen broj puta može premjestiti, bilo gdje i na bilo koju lokaciju.

Nosiva konstrukcija od čelićnog lima, obložena je sa prirodnim ekološkim izolacijskim materijalima i fasadnom oblogom od ARIŠA ili SMREKE.

Na krovu solarni paneli obezbjeđuju 40% energetskih potreba, a ostatak 60% se obezbjeđuje se sa propan - butan plinom.

MODEL ECO 3 Dimenzije: 3,0 x 2,4 m

MODEL ECO 4 Dimenzije: 4,0 x 2,4 m